Terapia mięśniowo-powięziowa

Głównym celem terapii mięśniowo-powięziowej jest przywrócenie stanu poprzedzającego zaburzone działanie tkanki łącznej.

Opis

Głównym celem terapii mięśniowo-powięziowej jest przywrócenie stanu poprzedzającego zaburzone działanie tkanki łącznej. Terapia dotyczy nie tylko zaburzonej struktury, jest to głęboka praca z ciałem. W sieci powięziowej działania terapeuty modyfikują ograniczenia stwarzane przez powięź, czyli jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające optymalny ruch poślizgowy pomiędzy strukturami.

W przypadku długotrwałych ograniczeń tkanka powięziowa ulega przeciążeniu, co w następstwie doprowadza do dysfunkcji. Tworzy to nadmierną gęstość oraz reorganizację włókien kolagenowych. Może to spowodować przeciążenie stawów, zapalenie lub ból w strukturach mięśniowo-powięziowych, niedokrwienie i pogorszenie jakości włókien mięśniowych.

Terapia mięśniowo-powięziowa